Palvelut

Toiminta

Takehillin keskeinen ja suosituin palvelu on 3-vaiheinen Lean Market Entry. Tämä metodi on kehitetty 30 vuoden operatiivisella kokemuksella useista Yhdysvaltoihin laajentuneista suomalaisista B2B yhtiöistä. Nämä opit on tiivistetty tehokkaaseen 3-vaiheisen ohjelman muotoon, tarkoituksena vähentää asiakasyhtiön kustannuksia ja riskiä ja maksimoida menestymisen todennäköisyys.

Lean US Market Entry – Step 1

1. Scorecard

Yhtiön US-valmiuden ja kilpailukyvyn kartoitus USA:sta käsin

Scorecard-vaihe auttaa ennakoimaan US-markkinan riskejä, sekä kartoittaa saavutettavan markkinan todellista kokoa kilpailija-analyysin kautta. Scorecard-kartoitus on tärkeä vaihe ennen merkittäviä sijoituksia Yhdysaltain markkinoihin. Käytämme tässä Lean metodia ja testaamme yhdessä laadittuja hypoteeseja. Jalkaudumme kilpailijoiden, asiakkaitten ja partnereiden pariin keräämään ensikäden markkinapalautetta. Scorecard-vaiheen jälkeen yhtiön johdolla on kristallin kirkas näkemys siitä, onko yhtiö operatiivisesti valmis US-markkinoille?

Mitä teemme:

 • Vertaamme yhtiön ratkaisua US-markkinoille oleviin vaihtoehtoihin
 • Keskustelemme mahdollisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Keskustelemme keskeisten kilpailijoiden kanssa
 • Muodostamme tarkan käsityksen yhtiön value-proposition /arvonmuodostuksesta ja kilpailukyvystä US-markkinoilla

Mitä saatte:

 • Viikoittaiset tiimikokoukset, jossa keskustelemme palautteesta US-markkinoilta.
 • Ehdotuksia muutoksista ja parannuksista, niiltä osin kuin yhtiö ei ole vielä valmis Yhdysvaltoihin.
 • Jos Scorecard antaa GO-suosituksen, laadimme suunnitelman Go-To-Market strategian jalkauttamisesta
 • 10-kohdan Scorecard raportti, joka kertoo yhtiön heikkouden ja vahvuudet suhteessa US-markkinaan.

Lean US Market Entry – Step 2

2. Business Development

US-asiakkaiden ja yhteistyökumppanien etsiminen

Liiketoiminnan kehitysvaiheessa testaamme ja validoimme go-to-market-hypoteesin, joka kehitettiin Scorecard-vaiheessa – tavoitteena löytää ensimmäiset US-referenssiasiakkuudet ja/tai strateginen US-yhteistyökumppani. Business Development vaihe auttaa myös hienosäätämään liiketoimintamallia, tunnistamaan heikkouksia ja ohjaamaan toimintaa kohti menestystä.

Mitä teemme:

 • Avaamme yhtiölle US-virtuaalitoimiston, paikallisella US-osoitteella ja puhelinnumerolla, vauhdittamaan myynti- ja markkinointityötä
 • Aloitamme strategisen outbound prospektointityön ja etsimme asiakkaita ja partnereita
 • Vaihtoehtoisesti tarjoamme myös lead-generation ohjelmia suurempien kohderyhmien tavoittamiseksi
 • Kirjoitamme ja autamme kirjoittamaan sisältöä, artikkeleita, blogeja, presentaatioita, US-asiakkaan näkökulmasta
 • Teeme töitä kuten muutkin tiiminne jäsenet, yhtiön sähköpostiosoitteella ja tittelillä

Mitä saatte:

 • US-toimiston osoitteen ja yhteyshenkilön näkymään verkkosivuillanne ja LinkedIn listauksessa – tämä edesauttaa luottamuksen rakentamisessa US-asiakkaiden suutaan
 • US-asiakasprospektit ja kontaktihistoria CRM tai Excel listalla
 • Asiakasliidit lead-generation ohjelmista
 • Viikottaiset päivitykset ohjelman etenemisestä
 • Weekly meeting updates

Lean US Market Entry – Step 3

3. Scale

Kun yhtiölle on löydetty USA:sta maksavia asiakkaita

Takehill auttaa perustamaan Yhdysvaltain tytäryhtiön (tyypillisesti Delaware C-Corporation) liiketoiminnan skaalausta varten. Takehill-asiantuntija toimii edelleen virtuaaliroolissa yhtiön maajohtajana.

Yhdysvaltain tytäryhtiön perustaminen ei aina ole pakollista liiketoiminnan pyörittämiseksi Yhdysvalloissa ensimmäisenä vuonna tai kahden vuoden aikana. Se on kuitenkin suositeltavaa pidemmän aikavälin strategiana käytännön syistä, kuten:

• Kansainvälisen verotuksen optimointi
• Mahdollisuus palkata Yhdysvalloissa toimivia paikallisia työntekijöitä
• Emoyhtiön riskien vähentäminen, koska kaikki Yhdysvaltain markkinoihin liittyvät oikeudelliset vaateet kohdistuvat US-tytäryhtiöön.
• Helpompi houkutella Yhdysvalloissa toimivia VC-pääomasijoituksia

Mitä teemme:

 • Avaamme U.S. tytäryhtiön ja luomme suhteen paikallisiin palveluntarjoajiin
 • Avaamme U.S. pankkitilin
 • Autamme etsimään ja palkkaamaan ensimmäiset työntekijät
 • Tuomme mukaan paikalliset yrityspalvelut, palkanmaksu, terveydenhuolto, eläkkeet, vakuutukset, lakitoimisto, laskenta- ja kirjanpitopalvelut

Mitä saatte:

 • Juridinen U.S. yhtiö, U.S. verotunnuksella (EIN), yleensä 100% emoyhtiön omistamana
 • Mahdollisuus hakea ja palkata paikallisia työntekijöitä ja tarjota kilpailukykyiset paikallisen työnantajan edut (health, dental, retirement, life insurance)
 • U.S. yhtiö, joka voi neuvotella sopimuksia suurten US-asiakkaiden ja US-valtionhallinnon kanssa.